مورخ:[1394-02-23 20:34:01]
»دبیرجبهه حزب الله:
»بازنشر؛ نگاهي اجمالي به اظهارات و فرمايشات رئیس قوه قضائیه!

 بازنشر؛ توصیه هایی که مورد توجه قرار نگرفت!

بازنشر؛ نگاهي اجمالي به اظهارات و فرمايشات رئیس قوه قضائیه!

آيت الله جناب آقاى شيخ صادق آملي لاريجاني
رييس محترم قوه قضاييه جمهورى اسلامي ايران


با سلام و احترام؛
پيرو فرمايشات حضرتعالي در حوزه ديپلماسي كشور مبني بر " آنچه امروز در يمن رخ مي‌دهد متأسفانه نمونه‌اي از وحشيگري و جهالت برخي ابناء بشر امروز است؛ بطوري که مي‌توان گفت سران رژيم سعودي روي جاهليت ۱۴۰۰ سال پيش را سفيد کرده‌اند... تجاوز‌ها، قتل و غارت‌ها و جاهليت بشر امروز کمتر از زمان بعثت پيامبر (ص) نيست و آخرين نمونه آن را اينک در يمن و از سوي رژيم سفاک سعودي شاهديم... و... " كه لينك آن : ( http://www.khorasannews.com/OnlineNews.aspx?newsid=1599245) مي باشد.
با توجه به مراتب معروضه، موارد ذيل جهت آگاهي ايفاد مي گردد:
١- نگاهي اجمالي به اظهارات و فرمايشات جنابعالي، تداخل در قوه مجريه و در حوزه ديپلماسي كشور است كه خروج از وظايف قانوني آنجناب از قوه قضاييه، مشهود مي باشد كه شايسته توجه و بررسي است.
٢- در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که بر پایه نظریه ولایت فقیه شکل گرفته است، نظام تفکیک قوا پذیرفته شده و تبیین کننده شکل حکومت جمهوری اسلامی ایران است.
طبق اصل ۵۷ قانون اساسی، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، مجریه و قضائیه که زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت امت عمل می‌کنند و این قوا مستقل از یکدیگرند.
قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی، متشکل از نمایندگان منتخب مردم (اصل ۵۸ قانون اساسی ) و قوه مجریه، از طریق رئیس جمهور منتخب مردم و وزیران اعمال می‌شود(اصل ۶۰ قانون اساسی ) قوه قضائیه را دادگاهها اعمال می‌کنند که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شوند(اصل ۶۱ قانون اساسی ).
٣- قوه قضائیه ج.ا ایران، قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسول تحقق بخشیدن به عدالت در ایران را عهده‌دار است.
رئیس قوه قضائیه توسط رهبر ج.ا ایران به مدت ۵ سال به این سمت منصوب می‌شود که باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر باشد.
٤- وظایف قوه قضائیه؛
رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.
احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع
نظارت بر حسن اجرای قوانین
کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام
اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

وظایف رئیس قوه قضاییه؛
ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری
تعیین لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی
استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آن‌ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان.
٥- برابر وظايف محوله اساسي و قانوني، اظهارات حضرتعالي در حوزه سياست خارجي و ديپلماسي كشور، مغاير با وظايف شما در قانون اساسي و قوانين كشور است؛ مغاير با اصل تفكيك قوا است، مغاير با اهداف نظام، دولت و ملت در حوزه سياست خارجي، منافع و مصالح و امنيت ملي است.
٦- خواهشمند است ضمن توجه به قوانين اساسي و وظايف مطروحه، دستور فرمائيد ترتيبي اتخاذ نمايند تا جنابعالي از داده هاى اطلاعات استراتژيك و امنيت ملي موجود در دولت تدبير و اميد بهره مند تا قوه قضاييه نيز در همدلي و همزباني با دولت و ملت ايران همراه و هم افزا و همپوشان گرددند.
قبلاً از صراحت و تصديع اوقات شريف جنابعالي پوزش مي طلبم. ان شاالله در راه خدمت به دين محمد و آل محمد(ص) و ملت ايثارگر ايران موفق و منصور باشيد.
 حجت؛ دبير جبهه حزب الله
 ٩٤/٢/٢٣