پر بازدیدترین روز
روزنگار
روز جمعه مورخ:
۲۷ مهر ۱۳۹۷[ه.ش]
7 صفر 1440[ه.ق]
2018 Oct 19[میلادی]
مصادف با :
1) ولادت امام موسی کاظم عیه السلام (128 ه.ق)

آگاه سازی | پایگاه تحلیلی اطلاعاتی آگاه سازی | AGAHSAZI - کد : 8445 مورخ:[1393-09-09 03:54:01] چاپ
جمعيت اطلاعات ٣٦ ميليوني:
باز نشر؛ فتنه، گسست بين آقا و هاشمي است!

فتنه گسست و جدايي و ايجاد اختلاف و عدم اعتماد آقا و هاشمي، كار اين شبكه و سرويس (روسي و صهيونيستي) است كه با حذف هر يك، ديگرى نيز حذف مي شود.

باز نشر؛ فتنه، گسست بين آقا و هاشمي است!

آگاه سازى؛

آقاى مهدى محمدى (كيهان)!
پيرو ياداشت شما كه در روزنامه باصطلاح وطن امروز و در سايت باصطلاح نداى انقلاب با تيتر و ليد" بی‌بی‌سی اکنون شبکه هاشمی‌رفسنجانی است و اگر احمدی‌نژاد و مشایی منحرفند به این دلیل است که تازه در حال تبدیل شدن به یک هاشمی درجه دو و سه هستند" منتشر و بازنشرگرديد (http://www.nedayeenghelab.com/vdcbwwbw.rhbfspiuur.html) موارد ذيل قابل توجه و نياز پاسخگويي است:
يكم: مرزها و مواضع آيت الله هاشمي رفسنجاني در طي ٦٥ سال مبارزه عليه استكبار شرق و غرب و غده سرطاني نفاق صهيونيست روسي اسرائيل بر ملت مسلمان و ايثارگر ايران، شفاف و روشن است.
شبكه بي.بي.سي هم طي حداقل ٣٥ سال گذشته با يك رصد خبرى آن در مقاطع حساس و بزنگاههاى خاص سمت و سويش در تطور تاريخي وقايع، اظهرمن الشمس است. بي. بي. سي شبكه ايي  با پوشش و مستقر در انگليس كه تامين كننده جهت گيرى به نفع شورورى سابق و روسيه كنوني ونهايتاً پوشش خبرى با گارد و در اردوگاه غربي، اما تامين كننده منافع اردوگاه چپ اروپايي (راست نما) جريان روسي و صهيونيستي است كه اتفاقاً با اجراى عمليات همنوا و موازى براى جريان همزاد داخلي اش بستر لازم عمليات معكوس را فراهم و نهايتاً يك جريان خبرى همپوشان راهبردى را شكل مي دهند.
دوم: مواضع، منش و روش عالم مجاهد عزيز امام و امت حضرت آيت الله هاشمي رفسنجاني مؤيد سربازى مخلصانه براى دين محمد و آل محمد است، او عليرغم زندگي ايثارگرانه در طول عمر پر بركت و مؤثر خود، همواره در مدار تدبير هستي بخش عالم و امامت عصر و زمان(عج) حركت نموده و محركي جز رضاى خداى سبحان و خدمت به خلق او نداشته است. او مجاهدى است كه نفاق و انحراف مدعيان را با فرقان و نور ديده و مي بيند. اين عالم بزرگ اولين افشاگر انحراف و نفاق مجاهدين خلق است. او از پس پوشش ادعاهاى ديني و اسلامي و حرفهاى فريباى منافقين خلق، افكار ماركسيستي و چپ را در ميدان مواضع و عمل مومنانه، بيرون كشيد و بر همگان و حاميان فريب خورده اثبات كرد. اين عالم بزرگ و مجاهد امام و ملت مسلمان ايران، نفاق و انحراف توده ايي ها و چپ ها را در جانبدارى متعصبانه از خط امام، ساده زيستي، مقابله اشرافيت و... كه خيلي ها را با ضرورت سازى مقابله با امپرياليسم ، غرب، آمريكا، عدالت، نان، مسكن و... فريفته بودند، افشا كرد و پرده از چهره بدلي و نفاق آنان برداشت.
گروه چپ التقاطي فرقان كه با ماموريت مقابله با فرقان هاى انقلاب اسلامي تشكيل شد، نهايتاً پس از شكست در ماموريت بدل و بديل سازى هاى شبكه سرويس صهيونيستي - روسي چپ با ترورهاى فرقان هاى امام و انقلاب، ماهيت خود را در اطلاعيه هاى بعد از ترورها نمايان ساخت و با ايراد اتهامات به سوژه هاى ترورهاى خود، آنان را متهم به وابستگي به قول خودشان امپرياليسم غرب ، سازش با آمريكا و ... نمودند.
پس از بازداشت بدلي هاى مدعي دين اما قاتل و جنايتكار، همين عالم بزرگ و بصير هاشمي مجاهد عزيز امام، نه تنها انتقام از چنين جنايتكاراني براى خود نگرفت، بلكه مرتب به مردم و امت حزب الله، پاسداران و ضابطين و مقامات قضايي وقت بويژه شهيد لاجوردى و همرزمانش سفارش مي كرد كه در برخورد با جرائم حدود شرعي، اسلامي، انساني و شهروندى آنان رعايت شود و انحرافي از حدود اسلام صورت نگيرد.
سوم: آيت الله هاشمي رفسنجاني سلسله جنبان انقلاب اسلامي است. از رهبران بازمانده از خيل ياران امام است. او تنها يادگار و بازمانده از موسسين و بنيانگذاران نظام جمهورى اسلامي ايران است. او به تنهايي شاخص اصالت انقلاب اسلامي است. هر جا اوست، آن سنگر و جبهه واقعي انقلاب خميني كبير است و اين تعارف نيست، واقع و حقيقت و اصالت انقلاب و نظامي است كه امام خميني آن را بنيان گذاشته است.
فتنه٨٨ از آن كساني است كه با ادبيات ضد ديني و افكار چپ و ماركسيستي تهمت، فريب و... بدنبال آن بودند كه با هر وسيله ايي هدف خود را توجيه كنند. ياران امام را براندازان نظام امام معرفي كنند. كساني هستند كه با اطلاعات فريب و از نوع شبكه صهيونيستي و روسي خواستند ولايت فقيه را در انحصار خود بگيرند و بعنوان رهبرى حزب كمونيست و ديكتاتور در جهان معرفي كنند. كساني فتنه گرند كه مي خواهند ملت شهيدپرور ايران به نيابت از روسها هزينه رقابت با آمريكا را پرداخت كنند. فتنه گر كساني هستند كه بر خلاف نظر و وصيت نامه امام با طمع به سپاه و بسيج اين مولد انقلاب و سپر بلاي ملت را در مقابل ملت قرار دهند و از اين شجره طيبه حزب سياسي نظامي به سبك احزاب كمونيستي و يا حزب بعث بوجود آورند.
چهارم: هاشمي مجاهد عزيز امام، تمام نمي شود، چون امام فرمودند كه بدخواهان بدانند كه هاشمي زنده است چون نهضت زنده است.
آيت الله هاشمي رفسنجاني عالم و مجتهد بزرگي است كه اگر تشخيص دهند براى انتخابات رياست جمهورى ضرورت حضور براى تامين منافع و مصالح ملي كشور اجتناب ناپذير است، لحظه ايي ترديد نخواهند كرد. ميدان نامزدى رياست جمهورى يازدهم براى ايشان هيچ جلوه و علاقه ايي را برنمي انگيزد، شأن و قدمت مجاهدت معظم له نيز آجل از اثبات توصيه بچه گانه و نفساني شما براى رقابت و وزن كشي سياسي در اين انتخابات است، چرا كه فاصله حدود ٥٠ درصدى آراى ايشان در آخرين انتخابات خبرگان با نفر بعدى، بطلان نظر شماتت گونه شما را عليه بزرگ انقلاب و عزيز امام و ملت را كاملاً نمايان مي كند هر چند كه خواب شبكه صهيونيستي و اراده سرويس روس بر طراحي و آشوب براى فتنه ديگرى است كه به آن اشاره مي شود:
شبكه و سرويس دشمن در صدد آن است كه با تحريك رييس جمهور در روزهاى پاياني دولت، او و تيم همراهش را بين مرگ و زندگي قرار دهد و با اظهارات و اقداماتي او را به واكنشهاى عصبي وادارد و از طرفي اظهارات وى را بنحوى بازتاب و گزارش نمايند كه تداعي كننده عدم برگزارى انتخابات از سوى دولت وانمود شود و يا توسط عواملي دولت را به سمت و سوى چنين پروژه ايي ترغيب نمايند.
از سوى ديگر با گزارشات به اصطلاح اطلاعاتي و تحليل هاى بولتني براى مقامات و مسئولين تعيين كننده خط و مشي ملي كشور، براى تشكيل ستاد برگزارى انتخابات فرا قوه ايي با دستور آقا را ضرورت سازى مي كنند.
با اين پوشش آقا را كه اعلام رسمي نموده اند در انتخابات دخالتي ندارند و حتي در برابر اصرار برخي از نامزدها براى استعلام نظر معظم له براى ورود در انتخابات را منوط به نظر خود نامزدها دانسته اند، وارد عرصه مناقشات طراحي شده براى ايجاد فتنه جديد مي نمايند.
اين طرح شانتاژى عليه شخص مقام معظم رهبرى است تا مسئوليت اقدامات مهندسي شده در اين ستاد و درگيرى احتمالي با دولت و اعتراضات نامزدهايي چون آيت الله هاشمي و سيد محمد خاتمي و ... را با توجه به اراده حذف توسط سرويس موصوف با قرائت آراى كم  و مهندسي شده براى حذف از عرصه سياسي كشور، عملاً با حذف سياسي هاشمي- خاتمي، رهبرى را ايزوله و تنها خواهند كرد و طي يكسال مناقشه سياسي حول انتخابات با توجه به عدم حضور نيروهاى اصيل انقلاب و سرخوردگي آنان در عرصه و ميدان اثرگذارى، نظام سياسي كشور را ساقط و براندازى خواهند نمود.

مهندسي انتخابات براى مديريت بر رهبرى با پوشش زير ضرورت سازى و يا توجيه مي شود:
١- هاشمي تهديد نظام است و نبايد نامزد انتخابات رياست جمهورى شود.
٢- اگر هاشمي رييس جمهور شود، آقا را حذف و شوراى رهبرى تشكيل مي دهد.
٣- نظام را بايد از احمدى نژاد عبور داد و هاشمي و خاتمي را حذف كرد.
٤- آمريكا تا يك سال ديگر فروپاشي مي شود و ايران قدرت منطقه و مقتدر مي گردد.
٥- با فروپاشي آمريكا، پول ها و دلارها در چين و روسيه و ايران سرازير مي گردد.
٦- جناحها و شخصيتهاى سياسي موجود بايد كنار گذاشته شوند و جناحهايي جديد جايگزين شوند.
٧- نظام رييس جمهورى  مثل واعظ زاده مي خواهد با ٥٠٠٠ هزار نيرو تحصيل كرده با ميانگين سني ٣٠ الي ٤٥ سال كه هيچ كسي را در نظام نشناسند و جواب تلفن و سفارش كسي را ندهند، نه امثال آقايان كه هنوز جواب تلفن آقاى هاشمي را مي دهند.

پنجم: هشدار!!!
١- با اطلاعات شبكه صهيونيستي -روسي نمي توان نظام جمهورى اسلامي را اداره كرد.
٢- سرنوشت صدام، قذافي و ... و حكومتهاى اعتماد كننده به روسيه  و همچنين حوادث جارى در سوريه مؤيد عبرت گيرى و هوشيارى جدى است.
٣- فتنه گسست و جدايي و ايجاد اختلاف و عدم اعتماد آقا و هاشمي، كار اين شبكه و سرويس است كه با حذف هر يك، آنان، ديگرى نيز حذف مي شود.

جمعيت اطلاعات٣٦ ميليوني
٩٢/٢/١٢

سایت تحلیلی اطلاعاتی آگاه سازی . تمامی حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.